O nas

Żeby  doświadczenie, czyli pytanie zadane przyrodzie miało naukowe znaczenie, należy zadać je umiejętnie i umieć wyciągać ścisłe wnioski. Przyroda chętnie odpowiada tym, którzy umieją pytać. Jeśli milczy lub daje wątpliwą odpowiedź to znaczy, że zapytaliśmy niewłaściwie.

                                      Leonardo da Vinci

 

       Już niebawem, bo 10 stycznia 2022 r., rozpocznie się już XXXVII edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, najpopularniejszej wśród olimpiad adresowanych do uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, w naszym kraju.

       Twórcy jej oraz organizatorzy, kiedy „startowała” w nawet w najśmielszych marzeniach nie przypuszczali, że przez tyle lat będzie trwać, a kolejne pokolenia młodych przyrodników będą nadal z ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem  brać w niej udział. Do tej pory w 36 edycjach startowało ogółem w naszej Olimpiadzie 1.522.756 uczniów!

       Można zadać pytanie: w czym tkwi tajemnica tak ogromnego sukces interdyscyplinarnego i trudnego przedsięwzięcia? Bo uczy przyczynowo-skutkowego myślenia, stanowi wyzwanie dla zrozumienia zjawisk, procesów i mechanizmów, które rządzą otaczającą nas przyrodą. Młodzi ludzie dysponują ogromnym potencjałem czekają tylko na odpowiedni impuls i inspirację do działania. Doskonale było to widoczne w ostatnich dwóch edycjach Olimpiady, kiedy pandemia zobligowała nas do szukania nowych innowacyjnych form przeprowadzenia etapów okręgowych. Praca badawcza na konkretny temat wyzwoliła w młodzieży inwencję twórczą, umiejętność łączenia teorii z praktyką oraz zdolność formułowania przemyślanych wniosków. Sami uczniowie bardzo chwalili tę nową formę eliminacji okręgowych.

       Jako organizatorzy jesteśmy dumni z naszej młodzieży, której poziom wiedzy i zaangażowanie znalazło odzwierciedlenie w uchwałach senatów 64  wyższych uczelni publicznych, przyznających naszym finalistom i laureatom wstęp na najbardziej atrakcyjne kierunki studiów, bez postępowania kwalifikacyjnego. Często są to uchwały bezterminowe.

       Chcąc ułatwić naszym przyszłym olimpijczyków przygotowanie się do startu wydaliśmy już VII tom „Zbioru zestawów pytań XXIX-XXXIII OWE”. Było to możliwe dzięki współpracy z naszym wieloletnim sponsorem strategicznym, Toyotą Motor Poland, która sfinansowała to cenne wydawnictwo.

       Obserwując sukcesy naszych młodych przyrodników z satysfakcją
i sympatią, możemy być pewni, że z entuzjazmem przejmą od nas „pałeczkę sztafety” edukacji środowiskowej. A ich wiodącym celem będzie, zachowanie cennych zasobów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń Polaków.

       Życząc wszystkim startującym w naszej Olimpiadzie sukcesów
i niezapomnianych wrażeń, jesteśmy pewni, że w naszej wielopokoleniowej już rodzinie znajdziecie ciepło i serdeczność.

 

W imieniu Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

                                               Przewodnicząca
dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

 

Warszawa, dnia  4 stycznia.2022 r.

Umysł jest jak spadochron, lepiej pracuje gdy jest otwarty…

                                                                    Alan K. Neal

Wszystkich zainteresowanych problematyką otaczającej nas przyrody i poznaniem  praw, którymi się rządzi zapraszamy serdecznie do udziału w  Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej,  istniejącej już od 31 lat.

Jesteśmy najpopularniejszą olimpiadą w Polsce zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej, cieszącą się od wielu lat ogromnym zainteresowaniem uczniów kolejnych roczników adeptów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów oraz dydaktyków.

Nauczyciele, metodycy również chętnie wykorzystują kolejne wydania pytań ( jest  już siedem tomów tych opracowań, a ostatni ukazał się w 2013 r.!) jako cenną pomoc w realizacji programów ekologii oraz kształtowania i ochrony środowiska.

Istniejemy już czwartą dekadę lat, a w naszych eliminacjach startowało do tej pory ponad 1.525.000 młodzieży. Ze szczególną satysfakcją należy podkreślić ,że uczestnictwo w naszej Olimpiadzie wymaga dużego samodzielnego nakładu pracy oraz zaangażowania uczniów  i zdolności łączenia teorii z praktyką.

Z okazji naszego Jubileuszu XXX- lecia (2015 r.)  została wydana  obszerne opracowanie, liczące 312 stron ”XXX lat Olimpiady Wiedzy Ekologicznej kronika dziejów” zawierająca bardzo ciekawe wypowiedzi naszych finalistów i laureatów. Aktualnie zajmują oni prestiżowe stanowiska jak np. było wśród nich dwóch wiceministrów Środowiska, a dr Piotr Otawski był gościem specjalnym finału centralnego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej .który odbył się w Olsztynie na terenie  Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego. Często są już Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska, czy też Dyrektorami Departamentów Środowiska Urzędów Marszałkowskich, cenionymi pracownikami naukowymi czołowych placówek naukowych w naszym kraju oraz nauczycielami akademickimi.

Warto podkreślić, że w tej Kronice umieszczono również zestawienie bibliografii, artykułów jakie do 2015 r. ukazały się na temat naszej Olimpiady. Ku naszemu zdziwieniu było ich aż 150 i 10 wydawnictw książkowych!

OKLADKA zielona-1

Pobierz w pdf

Mimo naszych intensywnych  i wieloletnich starań przedmiot ekologia i ochrona środowiska nie została wpisana na listę maturalnych  przedmiotów nadobowiązkowych. Natomiast nadal na tej liście jest wiedza o tańcu, z którego maturę zdaje kilkanaście osób rocznie w skali kraju.

W uznaniu wiedzy i zaangażowania naszych olimpijczyków ponad 60  wyższych uczelni publicznych uchwałą swych senatów przyznało naszym finalistom i laureatom wstęp na najbardziej atrakcyjne kierunki bez postępowania kwalifikacyjnego( aktualna ich lista jest dostępna na naszej stronie).

Opiekę merytoryczną nad Olimpiadą Wiedzy Ekologicznej od 1991 roku sprawuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Główny Komitet OWE od 1991 roku  działa w ścisłej  współpracy z  Zarządem Głównym Ligi Ochrony Przyrody.

Od XIX edycji Olimpiady trwa nasza  owocna  współpraca z Toyotą Motor Poland, która jest od 13 lat  naszym sponsorem strategicznym. Dzięki temu materiały merytoryczne w perfekcyjnej szacie graficznej wysyłane są do 3500 szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. Koordynatorem tych prac w Toyocie Motor Poland jest Pan Sławomir Grabarczyk.

Finał centralny, będący od wielu lat  tradycyjnym akcentem obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Polsce w tym roku odbył sią się w dniach 3-5.czerwca w Domu Gościnnym  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach, w Krakowie.

Dla wszystkich zainteresowanych, zamieszczamy na naszej stronie wykaz literatury zalecanej w przygotowaniach do startu w kolejnej XXXII edycji Olimpiady w 2017 r.

Wierząc, że wszyscy aktywni i zdolni przyrodnicy dołączą w niedalekiej  przyszłości do naszej  licznej olimpijskiej rodziny, serdecznie  pozdrawiamy,

 

Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

Przewodnicząca Głównego Komitetu OWE