Literatura obowiązująca

  1. Andrzejewski R., Falińska K. (red.) 1996 – Populacje roślin i zwierząt-studium porównawcze, PWN, Warszawa.
  2. Borowski G. (red.) 2010 Leksykon ekoinżynierii PTIE, Warszawa.
  3. Campbell  N.A,, Reece J.H., Urry L.A. i in. 2013 Biologia , Rebis, Poznań.
  4. Chełmiński W. 2001 – Woda, zasoby, degradacja i ochrona, PWN, Warszawa.
  5. Dobrzańska D., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2010 – Ochrona środowiska przyrodniczego , PWN, Warszawa.
  6. Elektroniczny Atlas Środowiska Polski – 2001-GRiD, Warszawa.
  7. Falencka- Jabłońska M.(red.) 2007- Drzewa wokół nas czyli tajemnice, które warto poznać Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Babice Stare.
  8. Falencka–Jabłońska M. 2019-(red.) Zbiór zestawów pytań XXIX-XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Materiały pomocnicze do realizacji programów ekologii i ochrony środowiska w szkołach ponadpodstawowych – ABL Poligrafia, Warszawa.
  9. Falencka–Jabłońska M. 2013-(red.) Zbiór zestawów pytań XXIV-XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Materiały pomocnicze do realizacji programów ekologii i ochrony środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych – ABL Poligrafia, Warszawa
  10. Falińska K. 2012-Ekologia roślin PWN, Warszawa.
  11. Gore A. Niewygodna prawda 2007- Sonia Draga, Katowice.
  12. Greszta J., Gruszka A., Kowalkowska M.-2002- Wpływ imisji na ekosystem wyd. Śląsk, Katowice.
  13. 1992-Las skarbiec człowieka Fundacja Wyd. Upowszechniania Wiedzy Tech., SITL i D. Warszawa.
  14. Kalinowska A. 2003 Ekologia wybór na nowe stulecie Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.
  15. Kozłowski S. 2002-Ekorozwój wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa.
  16. Krebs Ch. 2011-Ekologia, PWN, Warszawa.
  17. Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal B. 2000-Zasady żywienia człowieka, W S i P, Warszawa.
  18. Lewandowski W.M. 2006- Proekologiczne odnawialne źródła energii Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  19. Louv R. 2014-Ostatnie dziecko lasu- Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury, Relacja, Warszawa.
  20. Małachowski K. 2011-Gospodarka a środowisko i ekologia, PWN, Warszawa.
  21. Manahan S.E. 2013-Toksykologia środowiska, PWN, Warszawa.
  22. Ochrona Środowiska 2018 -GUS, Warszawa.
  23. Popkiewicz M.2015- Świat na rozdrożu, Sonia Draga, Katowice.
  24. Pyłka-Gutowska E. 2004-Ekologia z ochroną środowiska, Oświata, Wrocław.
  25. Radecki W.(red.) 2009- Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska –komentarz do przepisów ustaw- Difin, Warszawa.
  26. Spitzer M.-2015 Cyfrowa demencja –W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Dobra Literatura, Słupsk
  27. Weiner J. 2003- Życie i ekologia biosfery, PWN, Warszawa.
  28. Wohlleben P. 2016 – Sekretne życie drzew-Otwarte, Kraków.
  29. Wohlleben P. 2017-Duchowe życie zwierząt-Otwarte, Kraków.

Zalecane są również czasopisma – „Aura”- najstarszy w Polsce miesięcznik o problematyce ochrony i kształtowania środowiska oraz Przyroda polska- miesięcznik obejmujący aktualności z dziedziny ochrony przyrody.