Literatura obowiązująca

 1. Andrzejewski R., Falińska K.(red.) 1996- Populacje roślin i zwierząt-studium porównawcze, PWN, Warszawa.
 2. Borowski G.(red.) 2010 Leksykon ekoinżynierii PTIE, Warszawa.
 3. Campbell  N.A,, Reece J.H., Urry L.A. i in. 2013 Biologia , Rebis, Poznań.
 4. Chełmiński W. 2001- Woda, zasoby, degradacja i ochrona, PWN, Warszawa.
 5. Dobrzańska D., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2010- Ochrona środowiska przyrodniczego , PWN, Warszawa.
 6. Elektroniczny Atlas Środowiska Polski -2001-GRiD, Warszawa.
 7. Falencka-Jabłońska M.(red.) 2007- Drzewa wokół nas czyli tajemnice, które warto poznać Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Babice Stare.
 8. Falencka–Jabłońska M. 2013-(red.) Zbiór zestawów pytań XXIV-XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Materiały pomocnicze do realizacji programów ekologii i ochrony środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych – ABL Poligrafia, Warszawa.
 9. Falińska K. 2012-Ekologia roślin PWN, Warszawa.
 10. Gore A. Niewygodna prawda 2007- Sonia Draga, Katowice.
 11. Greszta J., Gruszka A., Kowalkowska M.-2002- Wpływ imisji na ekosystem wyd. Śląsk, Katowice.
 12. GrochowskiW.1992-Las skarbiec człowieka Fundacja Wyd. Upowszechniania Wiedzy Tech., SITL i D. Warszawa.
 13. Kalinowska A. 2003 Ekologia wybór na nowe stulecie Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.
 14. Kozłowski S. 2002-Ekorozwój wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa.
 15. Krebs Ch. 2011-Ekologia, PWN, Warszawa.
 16. Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal B. 2000-Zasady żywienia człowieka, W S i P, Warszawa.
 17. Lewandowski W.M. 2006- Proekologiczne odnawialne źródła energii Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 18. Louv R. 2014-Ostatnie dziecko lasu- Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury, Relacja, Warszawa.
 19. Małachowski K. 2011-Gospodarka a środowisko i ekologia, PWN, Warszawa.
 20. Manahan S.E. 2013-Toksykologia środowiska, PWN, Warszawa.
 21. Ochrona Środowiska 2018 -GUS, Warszawa.
 22. Popkiewicz M.2015- Świat na rozdrożu, Sonia Draga, Katowice.
 23. Pyłka-Gutowska E. 2004-Ekologia z ochroną środowiska, Oświata, Wrocław.
 24. Radecki W.(red.) 2009- Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska –komentarz do przepisów ustaw- Difin, Warszawa.
 25. Spitzer M.-2015 Cyfrowa demencja –W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Dobra Literatura, Słupsk
 26. Weiner J. 2003- Życie i ekologia biosfery, PWN, Warszawa.
 27. Wohlleben P. 2016 – Sekretne życie drzew-Otwarte, Kraków.
 28. Wohlleben P. 2017-Duchowe życie zwierząt-Otwarte, Kraków.