Wykaz uczelni 2024

WYKAZ UCZELNI I KIERUNKÓW, NA KTÓRE LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ MAJĄ WSTĘP Z POMINIĘCIEM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Skróty:
L – laureat zawodów stopnia centralnego (10 osób biorących udział w II części zawodów, czyli części ustnej),
F – finalista zawodów stopnia centralnego (pozostali uczestnicy zawodów stopnia centralnego biorący udział tylko w części pisemnej)

Stan na 15 maja 2024 r.

Ze względu na fakt, iż uczelnie nie zawsze informują indywidualnie komitety główne olimpiad przedmiotowych o uchwałach w sprawie przyznania określonych uprawnień finalistom i laureatom danej olimpiady przedmiotowej (pomimo wysyłania indywidualnych pism przez GK OWE ), a także ze względu na to, iż wiele wydziałów uczelni przyznaje uprawnienia na kierunki, którymi mniejsza ilość uczestników OWE mogłaby być zainteresowana.

NALEŻY ZAWSZE PYTAĆ W DZIEKANACIE INTERESUJĄCEGO WAS WYDZIAŁU UCZELNI O EWENTUALNE UPRAWNIENIA NADANE.

Umieszczenie informacji w powyższej tabeli oznacza, iż dana uczelnia / wydział potwierdziły uprawnienia finalistom i laureatom OWE.
Jednakże brak danego kierunku w powyższej tabeli nie musi oznaczać braku takich uprawnień – może jedynie oznaczać brak oficjalnego ich potwierdzenia przez senat / dziekanat danej uczelni.