Wykaz uczelni

WYKAZ UCZELNI I KIERUNKÓW,

NA KTÓRE LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

MAJĄ WSTĘP Z POMINIĘCIEM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Skróty:

L – laureat zawodów stopnia centralnego (10 osób biorących udział w II części zawodów, czyli części ustnej),

F – finalista zawodów stopnia centralnego (pozostali uczestnicy zawodów stopnia centralnego biorący udział tylko w części pisemnej)

Download the PDF file .