Wszystkie wpisy, których autorem jest pszmit

Szanowni Państwo, Sympatycy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej!

Główny Komitet pragnie poinformować, że biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie szkół, które do tej pory nie uczestniczyły w naszej Olimpiadzie , okazaliśmy wyrozumiałość i zgłoszenia do XXXIX edycji przyjmowaliśmy aż do 15 października br.!

Zamieszczamy poniżej aktualną bazę szkół, które otrzymają na początku grudnia materiały na etap podstawowy XXXIX OWE, który odbędzie się 9 stycznia 2024 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zwrócenie uwagi na zróżnicowanie kolorów poszczególnych szkół:

kolor czarny – szkoły które wywiązały się z obowiązku i odesłały protokoły poprzedniej edycji do Komitetu Wojewódzkiego OWE w swoim województwie,

kolor niebieski – szkoły , których uczniowie po raz pierwszy startować będą w naszej Olimpiadzie,

kolor czerwony – szkoły, które nie odesłały protokołów poprzedniej edycji i ponownie zgłosiły się przez formularz zgłoszeniowy ( mamy nadzieję, że tym razem już wywiążą się z obowiązku, który zadeklarowały w zgłoszeniu i odeślą protokół do Komitetu Wojewódzkiego OWE w swoim województwie, w wyznaczonym terminie!)

Tak jak podawaliśmy wcześniej, w przypadku, kiedy materiały nie dotrą do szkół do połowy grudnia 2023 r., prosimy zgłosić ten fakt do odpowiedzialnego wyłącznie za sprawy dystrybucji materiałów, przedstawiciela sponsora strategicznego Toyoty Central Europe Pana Sławomira Grabarczyka, tel. 667 453 832.

Życząc sukcesów już na starcie wszystkim młodym przyrodnikom, serdecznie pozdrawiamy,

W imieniu Głównego Komitetu OWE
Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka- Jabłońska
Warszawa, dnia 16 października 2023 r.

Szanowni Państwo, Sympatycy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej!

Główny Komitet uprzejmie informuje, wszystkich  przyrodników, że zaczynamy już niebawem XXXIX edycję naszej Olimpiady.

Terminami kolejnych etapów eliminacji są:

  • Etap podstawowy ( w szkołach) – 9 stycznia 2024 r.,
  • Etap okręgowy – 13 kwietnia 2024 r.,
  • Etap centralny (ogólnopolski) – 7–9 czerwca 2024 r.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że na naszej stronie została w dniu 14 kwietnia 2023 r, zamieszczona aktualna baza szkół, w której zielonym kolorem oznaczono zielonym kolorem zaznaczono szkoły, które wywiązały się z obowiązku przesłania do Komitetu Wojewódzkiego protokółu z przeprowadzonego etapu podstawowego w danej szkole. Dla przypomnienia wszystkim zainteresowanym,  bazę tę ponownie zamieszczamy poniżej.

Tylko szkoły w kolorze zielonym otrzymają materiały na kolejną edycję Olimpiady w 2024 r.!
Wszystkie pozostałe zobowiązane są zgłosić się poprzez formularz
w nieprzekraczalnym terminie – do 30 września 2023 r.

FORMULARZ

Ważna informacja:
Szkoła zobowiązuje się do odesłania oryginału protokołu bez względu na to czy nasi uczniowie zakwalifikują się do kolejnego etapu danej edycji Olimpiady.


Wielokrotnie apelowaliśmy o poważne traktowanie eliminacji i otrzymywania materiałów przez szkoły, czyli odsyłanie protokołów, jednak aż 43 % nadal naraża nas i sponsora na niepotrzebne koszty, co jednoznacznie świadczy, że nie ma już  potrzeby wysyłania do tych szkół materiałów!

Kontakt z GK OWE sprawach dotyczących eliminacji i organizacji  Olimpiady to: e-mail: biuro@ekoolimpiada.pl, lub tel. 884 333 055.

Jedynie w sprawach informacji o terminach dystrybucji materiałów do szkół, prosimy o kontakt z przedstawicielem Toyoty Panem Sławomirem Grabarczykiem tel. 667 453 832.

Już niebawem laureaci XXXVIII edycji lecą podziwiać niepowtarzalną przyrodę Madery, po ich powrocie mamy obiecane relacje, które  zamieścimy na stronie olimpijskiej.

Życząc wszystkim Przyrodnikom sukcesów w XXXIX edycji naszej Olimpiady, pozdrawiamy wszystkich słonecznie,

W imieniu Głównego Komitetu OWE,
Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka-Jabłońska
Warszawa, dnia 15.09.2023 r.