Wszystkie wpisy, których autorem jest pszmit

Test etapu podstawowego” i „Dogrywki” XXXIX edycji naszej Olimpiady.

Test zostanie przeprowadzony w jedynym terminie, ustalonym dla całej Polski tzn. 9 stycznia 2024 r. o godz.10:00, zgodnie z wytycznymi i aktualnie obowiązującym Regulaminem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Szyfr prawidłowych odpowiedzi będzie dostępny 10 stycznia 2024 r. na stronie internetowej www.ekoolimpiada.pl oraz na stronie internetowej ZGLOP: www.lop.org.pl.

W przypadku konieczności przeprowadzenia dogrywki, jedynym jej terminem jest 11 stycznia 2024 r., godz. 10:00. Szyfr prawidłowych odpowiedzi ukaże się na w/w stronach internetowych, w tym dniu, o godz. 12:00.

Zestawienie wyników testu prosimy sporządzić wyłącznie na druku protokółu otrzymanego w materiałach i przesłać na adres Wojewódzkiego Komitetu OWE w Państwa województwie. Wykaz adresów wszystkich Komitetów przesyłamy w załączeniu. Protokół ten należy wypełnić i odesłać nawet w przypadku, jeśli nikt ze startujących uczniów nie osiągnął wymaganego minimum 80% prawidłowych odpowiedzi, aby móc zakwalifikować się do etapu okręgowego. Niespełnienie tego warunku spowoduje automatyczne usunięcie danej szkoły z bazy adresowej OWE!

Zgodnie ze wskazaniami MEiN wprowadzamy konieczność podpisania przez każdego uczestnika na karcie odpowiedzi testu olimpijskiego, deklaracji – zgody ucznia na przetwarzanie jego danych personalnych. W przypadku uczniów niepełnoletnich powinni to zrobić rodzice lub opiekunowie. Najlepiej ich zgodę uzyskać już na najbliższym zebraniu w szkole.

Miło nam poinformować Państwa, że współpraca z Toyotą Central Europe trwa już ponad dwadzieścia lat i pozwala nam na dostarczenie materiałów merytorycznych oraz plakatu olimpijskiego, będących świadectwem rzeczywistego i praktycznego zaangażowania tej firmy w edukację ekologiczną młodzieży.

Jednocześnie podkreślić należy, że w uznaniu poziomu wiedzy oraz umiejętności łączenia teorii z praktyką w ochronie środowiska, senaty 64 wyższych uczelni państwowych przyznały naszym finalistom i laureatom eliminacji szczebla centralnego indeksy na kierunki przyrodnicze (lista uczelni dostępna jest na naszej stronie internetowej).

Z dumą przyznajemy, że Olimpiada Wiedzy Ekologicznej cieszy się największą popularnością wśród istniejących 40 w Polsce.

W przypadku nieprzystąpienia Państwa szkoły do XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej prosimy o pilną informację w tej sprawie, w formie elektronicznej gdyż szkoda ponoszenia niepotrzebnych kosztów związanych z dystrybucją naszych materiałów. Na tej podstawie szkoła zostanie skreślona z bazy szkół uczestniczących w OWE i nie będzie w przyszłych latach otrzymywać materiałów kolejnych jej edycji.

W imieniu Głównego Komitetu OWE
Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka- Jabłońska
Warszawa, dnia 8 stycznia 2024 r.