Szyfr prawidłowych odpowiedzi testu  etapu podstawowego XXXV OWE

Szyfr prawidłowych odpowiedzi testu  etapu podstawowego    

                                           XXXV OWE

1. c 26. b
2. b 27. a
3. a 28. a
4. c 29. a
5. a 30. a
6. b 31. a
7. a 32. b
8. c 33. c
9. a 34. b
10. a 35. a
11. c 36. c
12. b 37. b
13. b 38. c
14. b 39. c
15. a 40. a
16. b 41. c
17. a 42. c
18. a 43. b
19. b 44. c
20. a 45. c
21. a 46. c
22. a 47. a
23. a 48. a
24. b 49. b
25. c 50. b