Eliminacje etapu szkolnego XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Szanowni Państwo, Sympatycy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej!

Główny Komitet OWE pragnie poinformować, że już zamieściliśmy na naszej stronie zaktualizowaną i uzupełnioną bazę szkół, które zadeklarowały gotowość swych uczniów do startu w eliminacjach etapu szkolnego XXXVII edycji naszej Olimpiady (dostępna na końcu informacji).

Wszystkie szkoły zaznaczone obecnie kolorem zielonym w naszej bazie odesłały protokóły w poprzedniej edycji, oraz te które tego nie zrobiły, ale do 8 listopada br. zgłosiły swój udział, poprzez przesłanie wypełnionego formularza z naszej strony.

Kolorem granatowym zaznaczone są nowe szkoły, których dotychczas nie było w naszej bazie i nie uczestniczyły w Olimpiadzie, a swój udział zgłosiły poprzez formularz zgłoszeniowy lub pocztą tradycyjną na adres GK OWE w Warszawie. Jest spora liczba tych szkół, z czego bardzo się cieszymy!

Szkoły, które z racji nieodesłania protokółu były poprzednio w bazie „czarne”, po przesłaniu zgłoszenia na formularzu z naszej strony, uzyskały teraz kolor zielony.

Reasumując: szkoły „zielone i granatowe” otrzymają materiały merytoryczne wraz z plakatem w tubie na etap podstawowy XXXVII Olimpiady, adresowane na dyrektora szkoły, wysłane pocztą kurierską.

Szkoły, które w bazie mają nadal kolor czarny nie otrzymają tych materiałów.

Ostatnią ich szansą na zmianę koloru na zielony, jest przesłanie formularza zgłoszeniowego z naszej strony w nieprzekraczalnym terminie 18 listopada br.

Etap podstawowy XXXVII Olimpiady zaplanowany jest na 10 stycznia 2022 r.

Na naszej stronie jest są również zaktualizowane, ważne dokumenty – Regulamin Olimpiady oraz dane teleadresowe Wojewódzkich Komitetów OWE. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Miło nam poinformować, że nasza już 20-letnia, owocna współpraca ze sponsorem strategicznym Toyotą Motor Poland., gwarantuje nam możliwość dostarczenia Państwu materiałów merytorycznych w perfekcyjnej szacie graficznej.

Pan Sławomir Grabarczyk- przedstawiciel Toyoty odpowiada wyłącznie za dystrybucję tych materiałów do szkół.

Stąd też apelujemy do Państwa, aby w sprawach merytorycznych i organizacyjnych kontaktować się tylko z Głównym Komitetem OWE poprzez adres e-mailowy: biuro@ekoolimpiada.pl, lub telefonicznie.

Jednocześnie prosimy Państwa o zapoznanie się z dostępnym na naszej stronie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Materiały dodatkowe:

Życzymy wszystkim dużo zdrowia oraz sukcesów w XXXVII edycji OWE,
W imieniu Głównego Komitetu OWE
Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka-Jabłońska
Warszawa, 14.11.2021 r.