Szanowni Sympatycy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej!

Mimo, że terminem granicznym zgłoszenia szkół do udziału w XXXVIII edycji naszej Olimpiady był 1 października 2022 r. ( dotyczy szkół, które do tej pory nie brały udziału albo NIE ODESŁAŁY protokołów po etapie szkolnym tegorocznej edycji!), uwzględniliśmy zgłoszenia nawet z 15 października.

Poniżej publikujemy ostateczną bazę szkół, których dyrektorzy otrzymają materiały merytoryczne na etap podstawowy (szkolny) XXXVIII OWE, który odbędzie się w całej Polsce 9 stycznia 2023 roku.

W przypadku kiedy uczniowie szkoły, której nie ma w aktualnej bazie zdecydują się na start, dyrektor tej szkoły pisemnie w trybie pilnym zgłasza deklarację udziału, kierując pismo w tej sprawie do Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej listem poleconym na adres:

Główny Komitet OWE przy ZG LOP, ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

W piśmie tym powinien znaleźć się obligatoryjnie następujący zapis: szkoła zgłaszając się do udziału, deklaruje równocześnie odesłanie protokółu z etapu podstawowego na adres odpowiedniego Wojewódzkiego Komitetu OWE, bez względu na wyniki uzyskane przez jej uczniów.

Bez tego zapisu, takie zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.

Od wielu lat szkoły, których uczniowie nie zakwalifikowali się do następnego etapu nie odsyłają protokołów. W tegorocznej edycji Olimpiady zaledwie 55% szkół, które otrzymały materiały, spełniło ten wymagany obowiązek.

W imieniu Głównego Komitetu OWE,
Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka-Jabłońska
Warszawa, dnia 15 .10.2022 r.