Szanowni Państwo, Sympatycy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej!

Główny Komitet uprzejmie informuje, wszystkich  przyrodników, że zaczynamy już niebawem XXXIX edycję naszej Olimpiady.

Terminami kolejnych etapów eliminacji są:

  • Etap podstawowy ( w szkołach) – 9 stycznia 2024 r.,
  • Etap okręgowy – 13 kwietnia 2024 r.,
  • Etap centralny (ogólnopolski) – 7–9 czerwca 2024 r.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że na naszej stronie została w dniu 14 kwietnia 2023 r, zamieszczona aktualna baza szkół, w której zielonym kolorem oznaczono zielonym kolorem zaznaczono szkoły, które wywiązały się z obowiązku przesłania do Komitetu Wojewódzkiego protokółu z przeprowadzonego etapu podstawowego w danej szkole. Dla przypomnienia wszystkim zainteresowanym,  bazę tę ponownie zamieszczamy poniżej.

Tylko szkoły w kolorze zielonym otrzymają materiały na kolejną edycję Olimpiady w 2024 r.!
Wszystkie pozostałe zobowiązane są zgłosić się poprzez formularz
w nieprzekraczalnym terminie – do 30 września 2023 r.

FORMULARZ

Ważna informacja:
Szkoła zobowiązuje się do odesłania oryginału protokołu bez względu na to czy nasi uczniowie zakwalifikują się do kolejnego etapu danej edycji Olimpiady.


Wielokrotnie apelowaliśmy o poważne traktowanie eliminacji i otrzymywania materiałów przez szkoły, czyli odsyłanie protokołów, jednak aż 43 % nadal naraża nas i sponsora na niepotrzebne koszty, co jednoznacznie świadczy, że nie ma już  potrzeby wysyłania do tych szkół materiałów!

Kontakt z GK OWE sprawach dotyczących eliminacji i organizacji  Olimpiady to: e-mail: biuro@ekoolimpiada.pl, lub tel. 884 333 055.

Jedynie w sprawach informacji o terminach dystrybucji materiałów do szkół, prosimy o kontakt z przedstawicielem Toyoty Panem Sławomirem Grabarczykiem tel. 667 453 832.

Już niebawem laureaci XXXVIII edycji lecą podziwiać niepowtarzalną przyrodę Madery, po ich powrocie mamy obiecane relacje, które  zamieścimy na stronie olimpijskiej.

Życząc wszystkim Przyrodnikom sukcesów w XXXIX edycji naszej Olimpiady, pozdrawiamy wszystkich słonecznie,

W imieniu Głównego Komitetu OWE,
Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka-Jabłońska
Warszawa, dnia 15.09.2023 r.