Szanowni Państwo, Sympatycy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej!

Główny Komitet Olimpiady, po szczegółowej i wnikliwej analizie materiałów z etapu podstawowego XXXIX edycji  oraz po licznych interwencjach przedstawicieli Komitetów Wojewódzkich OWE u dyrektorach szkół, stwierdza z przykrością,
że  nadal szereg szkół otrzymujących nasze materiały,
nie wywiązuje się z obowiązku regulaminowego i nie odsyła protokołów z przeprowadzonych
eliminacji do KW OWE!

Ogółem aż 39% z liczby szkół, które otrzymały materiały
nie dopełniły swych zobowiązań w tym roku.

Dane statystyczne świadczą jednoznacznie, że najgorzej wypadły
pod tym względem województwa:

warmińsko-mazurskie, gdzie aż 59% nie odesłało protokołów,
lubuskie, gdzie było to 42%,
– mazowieckie, gdzie było to 41%

Najlepiej wypadły pod tym względem województwa,
gdzie dane te odpowiednio wynoszą:
lubelskie – 15%,
dolnośląskie – 21%,
opolskie – 22%.

Po pełnej weryfikacji bazy szkół w całym kraju, zamieszczamy jej aktualną wersję, gdzie kolorami zostały oznaczone szkoły:

Zielonym – szkoły które przeprowadziły eliminacje i odesłały protokoły do KW OWE w wyznaczonym terminie.

Niebieskim – szkoły, które z różnych przyczyn nie przeprowadziły tych eliminacji, ale zadeklarowały, że uczniowie przystąpią do eliminacji Jubileuszowej edycji naszej Olimpiady w 2025 r, a dyrektorzy odeślą protokoły w wyznaczonym terminie do KW OWE.

Tylko szkoły, które znalazły się w zaktualizowanej bazie otrzymają materiały w grudniu br.

Szkoły, które będą chciały do niej dołączyć, będą mogły to zrobić wyłącznie poprzez formularz, który zamieścimy na naszej stronie we wrześniu.

W obecnej rzeczywistości, nie można narażać naszego sponsora strategicznego Toyoty Central Europe na ogromne koszty druku i wysyłki materiałów, a które  lekceważy  szereg szkół w całym kraju!

Liczymy na zrozumienie i szanowanie naszego ogromnego nakładu sił
i środków, przez dyrekcje szkół, a które potrafi docenić jedynie młode pokolenie. Liczba uczennic i  uczniów startujących bowiem w eliminacjach etapu podstawowego XXXIX edycji to  21.866!

W imieniu Głównego Komitetu OWE
Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka- Jabłońska
Warszawa, dnia 13 maja 2024 r
.