Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy i Sympatycy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej!

         Główny Komitet OWE, pragnie poinformować, że w związku z decyzją  MEN o terminie ferii zimowych 4-17 stycznia 2021 r, zaplanowany na 7 stycznia  termin etapu podstawowego XXXV I edycji ulegnie zmianie. Mimo, że zwróciliśmy się do MEN( 21 11. br.) o wskazania, kiedy w styczniu etap ten się może odbyć , nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Planujemy przeprowadzenie eliminacji stopnia podstawowego w styczniu 2021 r. Jeśli termin ostatecznie zostanie ustalony i zaakceptowany przez MEN, niezwłocznie o tym poinformujemy wszystkich zainteresowanych.

     Z racji pandemii zaplanowany i perfekcyjnie przygotowany Jubileusz XXXV- lecia OWE, który miał się odbyć w czerwcu br. w Małopolsce, niestety nie mógł dojść do skutku.

Chcąc aby wysiłek najlepszych młodych przyrodników po etapie podstawowym, nie został zmarnowany przygotowaliśmy innowacyjna formę etapu okręgowego czyli przygotowanie pracy badawczej, w miejscu zamieszkania. Z satysfakcją odnotowaliśmy, że nasi olimpijczycy wspaniale poradzili sobie, z tym wcale nie tak łatwym zadaniem. Autorów 10 najlepszych prac poprosiliśmy o przygotowanie streszczeń do druku. Ukazały się one w nr 10 „Aury” oraz nr 11 „Przyrody polskiej”. Zamieszczamy je również w zakładce Olimpiada w mediach.

   Nasza wieloletnia współpraca z Miesięcznikiem „Aura” zaowocowała tym, że aktualnie  Redakcja na hasło „Olimpiada Wiedzy Ekologicznej” gwarantuje 30% bonifikatę na prenumeratę tego czasopisma dla szkoły!

   GK OWE w sytuacji pandemii w 2021 r przewiduje ,że etap okręgowy XXXVI Olimpiady będzie przeprowadzony również w sprawdzonej już formie –pracy badawczej.

   O wszystkich decyzjach, dotyczących XXXVI edycji, będziemy informować Państwa na bieżąco.

   W tym szczególnym czasie, życzymy  dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz niech magia Świąt Bożego Narodzenia wszystkie Wasze marzenia w rzeczywistość zmienia!

 W imieniu Głównego Komitetu OWE

 Przewodnicząca- dr Małgorzata Falencka- Jabłońska

Warszawa, 6.12.2020 r.