Zmiana adresu e-mail

Szanowni Państwo!

Informujemy uprzejmie, że adresem  do kontaktu z Głównym Komitetem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest wyłącznie:

e-mail: biuro@ekoolimpiada.pl

W imieniu GKOWE
Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka-Jabłońska