Eliminacje etapu szkolnego XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Szanowni Państwo, Sympatycy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej!

Główny Komitet OWE pragnie poinformować, że już zamieściliśmy na naszej stronie zaktualizowaną i uzupełnioną bazę szkół, które zadeklarowały gotowość swych uczniów do startu w eliminacjach etapu szkolnego XXXVII edycji naszej Olimpiady (dostępna na końcu informacji).

Wszystkie szkoły zaznaczone obecnie kolorem zielonym w naszej bazie odesłały protokóły w poprzedniej edycji, oraz te które tego nie zrobiły, ale do 8 listopada br. zgłosiły swój udział, poprzez przesłanie wypełnionego formularza z naszej strony.

Kolorem granatowym zaznaczone są nowe szkoły, których dotychczas nie było w naszej bazie i nie uczestniczyły w Olimpiadzie, a swój udział zgłosiły poprzez formularz zgłoszeniowy lub pocztą tradycyjną na adres GK OWE w Warszawie. Jest spora liczba tych szkół, z czego bardzo się cieszymy!

Szkoły, które z racji nieodesłania protokółu były poprzednio w bazie „czarne”, po przesłaniu zgłoszenia na formularzu z naszej strony, uzyskały teraz kolor zielony.

Reasumując: szkoły „zielone i granatowe” otrzymają materiały merytoryczne wraz z plakatem w tubie na etap podstawowy XXXVII Olimpiady, adresowane na dyrektora szkoły, wysłane pocztą kurierską.

Szkoły, które w bazie mają nadal kolor czarny nie otrzymają tych materiałów.

Ostatnią ich szansą na zmianę koloru na zielony, jest przesłanie formularza zgłoszeniowego z naszej strony w nieprzekraczalnym terminie 18 listopada br.

Etap podstawowy XXXVII Olimpiady zaplanowany jest na 10 stycznia 2022 r.

Na naszej stronie jest są również zaktualizowane, ważne dokumenty – Regulamin Olimpiady oraz dane teleadresowe Wojewódzkich Komitetów OWE. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Miło nam poinformować, że nasza już 20-letnia, owocna współpraca ze sponsorem strategicznym Toyotą Motor Poland., gwarantuje nam możliwość dostarczenia Państwu materiałów merytorycznych w perfekcyjnej szacie graficznej.

Pan Sławomir Grabarczyk- przedstawiciel Toyoty odpowiada wyłącznie za dystrybucję tych materiałów do szkół.

Stąd też apelujemy do Państwa, aby w sprawach merytorycznych i organizacyjnych kontaktować się tylko z Głównym Komitetem OWE poprzez adres e-mailowy: biuro@ekoolimpiada.pl, lub telefonicznie.

Jednocześnie prosimy Państwa o zapoznanie się z dostępnym na naszej stronie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Materiały dodatkowe:

Życzymy wszystkim dużo zdrowia oraz sukcesów w XXXVII edycji OWE,
W imieniu Głównego Komitetu OWE
Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka-Jabłońska
Warszawa, 14.11.2021 r.

Apel do wszystkich szkół, które deklarują udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

Szanowni Państwo,

Zbliża się termin graniczny tzn. 8 listopada 2021 r. nadsyłania zgłoszeń szkół do XXXVII edycji naszej Olimpiady, poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie.

Apelujemy, aby przed jego wypełnieniem sprawdzić w bazie szkół na naszej stronie jakim kolorem została zaznaczona Państwa szkoła. Dlatego, że w przypadku koloru:

  • Zielonego NIE NALEŻY przesyłać formularza zgłoszeniowego, ponieważ szkoła odesłała protokół w tym roku i z tej racji automatycznie otrzyma materiały na XXXVII OWE,
  • Czarnego (bo szkoła nie odesłała protokółu w tym roku) NALEŻY przesłać zgłoszenie na formularzu z naszej strony, aby otrzymać materiały na XXXVII OWE.

Formularz ten po wypełnieniu, należy przesłać na nasz adres e-mailowy: biuro@ekoolimpiada.pl

  • Granatowego NIE NALEŻY przesyłać formularza zgłoszeniowego, ponieważ szkoła zgłosiła oficjalnym pismem swój udział w XXXVII OWE.

Szkoła, której nie ma w bazie zgłasza swój udział również poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszej olimpijskiej stronie.

Bardzo prosimy, aby dla dobra swych uczniów i umożliwienia im startu w XXXVII edycji naszej Olimpiady o przestrzeganie powyższych zasad.

Do tej pory, z niezrozumiałych dla nas powodów otrzymaliśmy już ponad 20 zgłoszeń od szkół, mających w bazie kolor zielony, stąd nasz apel aby niepotrzebnie nie wprowadzać chaosu, generującego szereg nieporozumień.

Zaktualizowana pełna baza szkół ukaże się na naszej stronie po 11 listopada br. wraz z zaktualizowanymi – regulaminem oraz danymi teleadresowymi Wojewódzkich Komitetów OWE.

Życząc wszystkim młodym przyrodnikom udanego startu w eliminacjach szkolnych XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbędzie się 10 stycznia 2022 r., serdecznie pozdrawiamy,

W imieniu Głównego Komitetu OWE

Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

Warszawa, dnia 4 listopada 2021 r.