Szanowni Sympatycy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej!

Główny Komitet w dniu dzisiejszym zamieścił zaktualizowaną bazę szkół, ale nadal w niej około 600 szkół ma kolor czarny. Warunki pandemii, hybrydowe lub zdalne nauczanie sprawiają, że nauczyciele nie zgłosili szkoły do kolejnej XXXVII edycji naszej Olimpiady.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych przyrodników, że będą mogli wystartować  w niej, o czym świadczą liczne telefony oraz e-maile, które otrzymuje nadal GK OWE, postanowiliśmy, że materiały na XXXVII edycję otrzymają wszystkie szkoły, znajdujące się w bazie.

Te w czarnym kolorze też, jednak decyzja ta jest podyktowana wyłącznie dobrem uczniów. Mamy nadzieję, że nauczyciele WSZYSTKICH szkół, które materiały otrzymają, to docenią i spełnią bezwzględnie obowiązek odesłania protokołu do WK OWE z przeprowadzonych eliminacji szkolnych w dniu 10 stycznia 2022 r.

Jednocześnie wyrażamy głęboką wdzięczność nauczycielom nowych szkół, za to, że dołączyli ze swymi uczniami poprzez zgłoszenie, do naszej olimpijskiej rodziny.

Życząc wszystkim startującym powodzenia oraz miłych wrażeń związanych z kolejną edycją naszej Olimpiady, serdecznie pozdrawiamy.

W imieniu Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

Warszawa, dnia 29.11.2021 r.

Szanowni Państwo, Sympatycy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej!

Główny Komitet uprzejmie informuje, że pomimo wielokrotnych informacji i apelu zamieszczonego 20.10. br., szereg szkół, które nie odesłało protokołów z etapu tegorocznej edycji naszej Olimpiady, nie potwierdziło chęci udziału XXXVII edycji OWE. Dlatego pozostają nadal w naszej ostatecznej bazie do wysyłki materiałów merytorycznych zaznaczone kolorem czarnym. Wynika z tego, że ich nie otrzymają.

Tytułem wyjaśnienia:

  • kolorem zielonym zaznaczone są w bazie szkoły, które odesłały protokóły i te, które zmieniły się „z koloru czarnego” po wysłaniu zgłoszenia przez formularz z naszej strony,
  • kolorem granatowym zaznaczone są w bazie szkoły, które nie startowały w poprzedniej edycji lub nowe szkoły, które swój udział zgłosiły poprzez formularz z naszej strony lub poczta tradycyjną.

Tak więc obie te kategorie – zielony i granatowy kolor szkoły gwarantują otrzymanie materiałów merytorycznych na XXXVII edycję Olimpiady.

Z przykrością informujemy, że szereg szkół, w tym największa ich liczba jest w woj. warmińsko-mazurskim pozostała w kolorze czarnym.

Szkoda, że wielu młodych przyrodników tym samym zostanie pozbawionych udziału w tym ważnym przedsięwzięciu, cieszącym się wieloletnią renomą.

W imieniu Głównego Komitetu OWE
Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

Warszawa, dnia 22.11.2021 r.