Podsumowanie etapu podstawowego XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Szanowni Państwo,

Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Pragnie poinformować, że podsumowanie etapu podstawowego XXXVII edycji wykazało, że:

 • Materiały merytoryczne zostały wysłane do 1561 szkół w całym kraju,
 • Skany protokołów z przeprowadzonego testu w dniu 10 stycznia 2022 r. przekazały nam jedynie 672 szkoły, co stanowi zaledwie 43%! Odbiorców.

W poszczególnych województwach sytuacja ta przedstawia się następująco:

 1. Woj. dolnośląskie – 44,2%
 2. Woj. kujawsko-pomorskie – 37,0%
 3. Woj. lubelskie – 37,3%
 4. Woj. lubuskie – 37,3%
 5. Woj. łódzkie – 50,0%
 6. Woj. małopolskie – 49,2%
 7. Woj. mazowieckie – 44,3%
 8. Woj. opolskie – 44,4%
 9. Woj. podkarpackie – 50,4%
 10. Woj. podlaskie – 79,6%
 11. Woj. pomorskie – 42,6%
 12. Woj. śląskie – 35,7%
 13. Woj. świętokrzyskie – 59,2%
 14. Woj. warmińsko-mazurskie – 22,4%
 15. Woj. wielkopolskie – 45,2%
 16. Woj. zachodniopomorskie – 35,1%

Sygnalizowaliśmy już wielokrotnie, że nie przesyłanie skanów protokołów (do GK OWE) i wersji papierowych do KW OWE, będzie skutkować wyeliminowaniem danej szkoły z bazy tych, które otrzymają materiały na kolejna edycję naszej Olimpiady.

Czy uważacie Państwo, że nadal można narażać na ogromne i niepotrzebne koszty naszego sponsora strategicznego?

Uważamy, że otrzymując materiały, przyjęliście Państwo  zobowiązania, z których 57% szkół się nie wywiązało. Apelujemy o zmianę takiego podejścia, gdyż jest to źle postrzegane przez młodych ludzi, dla których stanowić winniśmy autorytet oraz być wzorem godnym naśladownictwa.

Liczymy na Państwa zrozumienie,

Z poważaniem, Główny Komitet OWE

Warszawa, dnia 27 stycznia 2022 r.